Política de privacitat - Wordpress - Badalona - Aronanet
15450
page-template-default,page,page-id-15450,geoip-continent-NA,geoip-country-US,geoip-province-VA,geoip-name-Ashburn,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-7.2,vc_responsive
 

Política de privacitat

Política de privacitat

Finalitat de les dades recollides i CONSENTIMENT al tractament.

Conforme al previst en el article 5 de la LOPD, s’informa a l’USUARI que, mitjançant els formularis de registre de la web, es recullen dades, que s’emmagatzemen en un fitxer, amb l’exclusiva finalitat d’enviament de comunicacions electròniques, tals com: butlletins (newsletters), noves entrades (posts), així com altres comunicacions que aronanet.com entén interessants per als seus USUARIS. Els camps marcats com d’emplenament obligatori, són imprescindibles per realitzar la finalitat expressada.

Únicament el titular tindrà accés a les seves dades, i en cap concepte, aquestes dades seran cedides, compartits, transferits, ni venuts a cap tercer.

L’acceptació de la política de privadesa,  mitjançant el procediment establert de doble opt-in,  s’entendrà amb caràcter general com la prestació de CONSENTIMENT EXPRÉS I INEQUÍVOC – de el article 6 de la LOPD– de l’USUARI al tractament de les dades de caràcter personal en els termes que s’exposen en el present document, així com a la transferència internacional de dades que es produeix, exclusivament a causa de la ubicació física de les instal·lacions dels proveïdors de serveis i encarregats del tractament de dades.

Compliment de la normativa d’aplicació

Aronanet.com compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament d’aquesta Llei Orgànica i altra normativa vigent i d’aplicació a cada moment, vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

Així mateix, aronanet.com informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment a l’USUARI per al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.

En compliment de l’establert en la LOPD, li informem que les dades subministrades, així com aquelles dades derivades de la seva navegació, podran ser emmagatzemats en els fitxers de aronanet.com i tractats per a la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que subscrigui.

Addicionalment, l’USUARI consent el tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar-los, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, de productes i serveis de aronanet.com.

En cas de no autoritzar el tractament de les seves dades amb la finalitat assenyalada anteriorment, l’USUARI podrà exercir el seu dret d’oposició al tractament de les seves dades en els termes i condicions prevists més endavant en l’apartat “Exercici de Drets ARC”.

Mesures de Seguretat

Aronanet.com li informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural. Tot això de conformitat amb el previst en l’Art. 9 de la LOPD i el Títol VIII del RLOPD.

Així mateix, aronanet.com ha establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització. Mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privadesa de les dades.

Exercici de Drets ARC: Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a través de la web www.aronanet.com, podran dirigir-se al titular de la mateixa amb la finalitat de poder exercitar gratuïtament els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les dades incorporades en els seus fitxers.

L’interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a aronanet.com amb la referencia “Protecció de dades/ aronanet.com”, especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud en el següent correu electrònic: hola@aronanet.com